Αλγεβρική σκακιστική γραφή

Σκακιέρα

a b c d e f g h 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 α β γ δ ε ζ η θ

Μαθαίνουμε και τον ελληνικό και το διεθνή συμβολισμό, επειδή ο διεθνής συναντάται συχνά και στην ελληνική βιβλιογραφία αλλά και σε όλα τα προγράμματα λογισμικού.

Άσκηση
Τι χρώμα είναι τα τετράγωνα β4, γ4, ε5, ζ6, α7, δ2, θ2, ε4;
Άσκηση
Απαντήστε στην προηγούμενη ερώτηση χωρίς να κοιτάζετε τη σκακιέρα

Σύμβολα

Κομμάτια
Ελληνικά Αγγλικά
πιόνιpawn
ΙΊπποςNkNight
ΑΑξιωματικόςBBishop
ΠΠύργοςRRook
ΒΒασίλισσαQQueen
ΡΒασιλιάςKKing
Άλλα σύμβολα
✕ ή :κόψιμο=ισότητα
+σάχ#ματ
!ισχυρή κίνηση!!εξαιρετική κίνηση
?αδύναμη κίνηση??μεγάλη αβλεψία
!?ενδιαφέρουσα κίνηση?!αμφίβολη κίνηση
φορσέzugzwang
O-Oμικρό ροκέΟ-Ο-Oμεγάλο ροκέ
1.?παίζουν τα λευκά1…?παίζουν τα μαύρα
+—τα λευκά κερδίζουν—+τα μαύρα κερδίζουν

Γραφή

Για να γράψουμε μια κίνηση, γράφουμε πρώτα το κομμάτι που κινείται και μετά το τετράγωνο στο οποίο αυτό καταλήγει. Όταν πρόκειται για κίνηση πιονιού, δε γράφουμε κανένα σύμβολο παρά μόνο το τετράγωνο προορισμού. Πριν από κάθε κίνηση γράφουμε και τον άυξοντα αριθμό της που ξεκινά από το 1. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατα ένα σε κάθε κίνηση των λευκών και όχι των μαύρων. Με άλλα λόγια, για τη σκακιστική γραφή, μια κίνηση των λευκών θεωρείται μισή κίνηση και μια κίνηση των μαύρων μισή κίνηση επίσης.

Άσκηση
Παρακολουθήστε στη σκακιέρα σας την παρακάτω παρτίδα: 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 δ5 4.Ιγ3 δγ4 5.ε3 α6 6.Αγ4 β5 7.Αδ3 γ5 8.α4 β4 9.Ιε4 Ιβδ7 10.Ιζ6 Ιζ6 11.Ο-Ο Αβ7 12.δγ5 Αγ5 13.Βε2 Βδ5 14.Πδ1 Βθ5 15.θ3 Πδ8 16.Ιδ4 Βδ5 17.Ιζ3 Ρε7 18.ε4 Ιε4 19.Αε3 Αε3 20.Βε3 Βγ5 21.Βε1 Ιζ6 22.Παγ1 Ββ6 23.Ιε5 Πδ4 24.Αα6!! Πδ1 25.Πδ1 Αα6 26.Ββ4! Ββ4 27.Ιγ6 Ρζ8 28.Πδ8 Ιε8 29.Ιβ4 Αε2 30.ζ3 θ5 31.β3 Πθ6 32.Ρζ2 Πη6 33.Ρε2 Πη2 34.Ρδ3 Πη3 35.α5 Πζ3 36.Ργ4 1-0 [Kramnik – Kasparov, Ζυρίχη 2001]

Όταν περιγράφουμε μια παρτίδα, ο παίκτης που έχει τα λευκά αναφέρεται πρώτος και ο παίκτης που έχει τα μαύρα δεύτερος. Έτσι το αποτέλεσμα 1-0 σημαίνει ότι τα λευκά νίκησαν και το αποτέλεσμα 0-1 σημαίνει ότι νίκησαν τα μαύρα. Η ισοπαλία σημειώνεται με ½-½.

Αμφίσημες κινήσεις
Στην προηγούμενη παρτίδα Kramnik - Kasparov, η ένατη κίνηση των μαύρων γράφεται 9…Ιβδ7, επειδή αν γράφαμε απλώς 9…Ιδ7 αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους (ποιος μαύρος ίππος πήγε στο δ7;). Αν οι δύο ίπποι ήταν στην ίδια στήλη, π.χ. στο β8 και στο β6, τότε και πάλι η κίνηση 9…Ιβδ7 θα είχε δύο πιθανές ερμηνείες, γι' αυτό θα γράφαμε 9…Ι8δ7 ή 9…Ι6δ7. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας για να κατασκευάσετε μια θέση όπου ούτε αυτό θα ήταν αρκετό, ώστε θα έπρεπε να γράψουμε 9…Ιβ8δ7.

Σκακιστική βιβλιογραφία

Τα βιβλία, τα περιοδικά, ακόμα και τα άρθρα σε πολιτικές ή αθλητικές εφημερίδες που έχουν γραφτεί και γράφονται για το σκάκι είναι αναρίθμητα. Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν την αλγεβρική γραφή που μόλις μάθατε για να περιγράψουν τις κινήσεις.

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα σκακιστικό βιβλίο, το καλύτερο θα ήταν να επισκεφθείτε ένα εξειδικευμένο σκακιστικό βιβλιοπωλείο. Επειδή τέτοια βιβλιοπωλεία δεν υπάρχουν παντού, εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το "μεγάλο" βιβλιοπωλείο, το διαδίκτυο. Επειδή η ποικιλία των βιβλίων είναι πολύ μεγάλη, καλύτερα είναι να συζητήσετε με τον προπονητή σας σχετικά με το ποιο βιβλίο θα ήταν το καταλληλότερο για σας. Ένας μικρός κατάλογος βιβλίων που εγώ προτείνω υπάρχει εδώ.